Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

PRENTISIAETHAU

 

Cofrestrwch efo ni i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth am ddatblygiadau neu gyfleoedd yn y dyfodol.

 

Noder na fyddwn yn ymateb i e-byst yn unigol.

 

Bydd eich manylion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data (2018). Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall, ac ni fyddwn yn cysylltu â chi ac eithrio gyda gwybodaeth am brentisiaethau a chyfleoedd.

 

Byddwn yn adolygu’r rhestr e-bost bob dwy flynedd. Mae posib i chi dynnu eich enw oddi ar y rhestr unrhyw adeg drwy e-bostio prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru

MANYLION PERSONOL
(This question is mandatory)
Enw Llawn
(This question is mandatory)
Oed
(This question is mandatory)
Cyfeiriad e-bost
ADDYSG A MAES DIDDODREB

I sicrhau eich bod yn derbyn yr wybodaeth fwyaf addas, nodwch lefel eich addysg hyd yma. 

(Os ydych chi'n astudio ond heb gymhwyso eto, nodwch y lefel yr ydych yn ei astudio ar hyn o bryd)

Nodwch pa faes neu feysydd y mae gennych chi'r mwyaf o ddiddordeb gwenud prentisiaeth ynddynt.

(Mae angen i chi flaenoriaethu hyd at 3 maes)

Gadael a chlirio’r arolwg