Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ymgynghoriad Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Croeso i ymgynghoriad ar ddrafft ail Gynllun Llesiant Gwynedd a Môn. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, neu’r BGC fel mae’n cael ei alw’n aml, wedi defnyddio'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn Asesiadau Llesiant ardaloedd yng Ngwynedd a Môn i edrych ar sut i wella llesiant ar draws y rhanbarth. 


Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod a ydych chi’n credu y bydd y cynlluniau sydd gennym ni’n helpu i wneud pethau'n well i chi a'ch cymuned. Hoffem hefyd wybod a oes gennych chi unrhyw syniadau eraill am sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd er budd ein cymunedau.


Byddwn yn casglu barn ar y Cynllun Llesiant drafft tan 6 Mawrth 2023. 
 

Bydd angen i chi gyfeirio at y ddogfen Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28 wrth ymateb i’r holiadur hwn.

Bydd y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau'r holiadur hwn yn cael ei drin yn unol â gofynion deddfwriaeth diogelu data.