Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

CYNLLUN GRADDEDIGION CYNGOR GWYNEDD

 

 

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn gwybodaeth am swyddi a chyfleoedd Cynllun Yfory yn y dyfodol.

 

Noder na fyddwn yn ymateb i e-byst yn unigol.

 

Bydd eich manylion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data (2018). Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall, ac ni fyddwn yn cysylltu â chi ac eithrio gyda gwybodaeth am brentisiaethau a chyfleoedd.

 

Byddwn yn adolygu’r rhestr e-bost bob dwy flynedd. Mae posib i chi dynnu eich enw oddi ar y rhestr unrhyw adeg drwy e-bostio cynlluyfory@gwynedd.llyw.cymru