Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Datganiad o ddiddordeb - Cynllun Lesu Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad preifatrwydd 

 

Pam ein bod angen eich gwybodaeth  

Mae’r Cyngor yn casglu eich gwybodaeth er mwyn gallu cysylltu â chi i drafod camau nesaf os bydd eich eiddo’n addas, neu i ofyn am ragor o wybodaeth i chi pe bai angen. 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth 

Byddwn yn prosesu eich gwybodaeth personol yn unol ag Erthygl 6(1)(f) o’r ddeddf Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) - Diddordeb Cyfreithlon (legitimate interest). 

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth  

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth  

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod Cynllun Gweithredu Tai Gwynedd, sef diwedd blwyddyn ariannol 2026-27. 

Eich hawliau 

I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i’r wefan Datganiadau preifatrwydd a chwcis (llyw.cymru)