Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

TALENT Y DYFODOL

 

Cofrestrwch efo ni i fod ar ein rhestr e-bost i dderbyn mwy o wybodaeth am ddatblygiadau neu gyfleoedd yn y dyfodol.

 

Noder na fyddwn yn ymateb i e-byst yn unigol.

 

Bydd eich manylion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data (2018). Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliad arall, ac ni fyddwn yn cysylltu â chi ac eithrio gyda gwybodaeth am brentisiaethau a chyfleoedd.

 

Byddwn yn adolygu’r rhestr e-bost bob dwy flynedd. Mae posib i chi dynnu eich enw oddi ar y rhestr unrhyw adeg drwy e-bostio prentisiaethau@gwynedd.llyw.cymru

MANYLION PERSONOL
(This question is mandatory)
Enw Llawn
(This question is mandatory)
Oed
(This question is mandatory)
Cyfeiriad e-bost
DIDDODREB
Beth sydd gennych chi ddiddordeb ynddo?
ADDYSG A MAES DIDDODREB

I sicrhau eich bod yn derbyn yr wybodaeth fwyaf addas, nodwch lefel eich addysg hyd yma. 

(Os ydych chi'n astudio ond heb gymhwyso eto, nodwch y lefel yr ydych yn ei astudio ar hyn o bryd)

Nodwch pa faes neu feysydd y mae gennych chi'r mwyaf o ddiddordeb ynddynt.

(Mae angen i chi flaenoriaethu hyd at 3 maes)

Gadael a chlirio’r arolwg