Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Effaith COVID-19 ar fusnesau yng Ngogledd Cymru

Hoffai Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ddeall sut gall COVID-19 fod yn effeithio ar fusnesau yn yr ardal. Y nod yw ennyn gwell dealltwriaeth o'r gefnogaeth sydd ei hangen ar fusnesau ledled Gogledd Cymru.

Mae 34 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.