0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Holiadur Gwasanaethau Teg i Bawb

Bydd yr holiadur yma yn cau 30/04/2021

 

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth?

Mae'r Cyngor yn casglu'r wybodaeth yma i adnabod beth yw'r rhwystrau mae pobl Gwynedd yn wynebu wrth ymwneud â'n gwasanaethau a'r hyn y gallwn ei wneud er mwyn ymateb. 
 
Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â’r Deddfau Diogelu Data (2018) ac ni fydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio / cyhoeddi mewn ffurf lle bod modd adnabod unigolion. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth am unigolion neu aelwydydd gydag unrhyw sefydliad arall. 

 

I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data Cyngor Gwynedd, cliciwch yma

 

 

 

Gadael a chlirio’r arolwg