Rydych chi wedi cwblhau 0% o'r arolwg hwn
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Holiadur Prosiect Dysgu Teulu

Mae ‘Prosiect Dysgu Teulu’ yn golygu cynnal sesiynau gyda theuluoedd er mwyn cyd-drafod a chael cytundeb ar broffil dysgu. Mae hyn yn helpu rhieni i oresgyn anawsterau  a all fod yn rhwystredig wrth geisio cefnogi addysg eu plant yn y cartref.  Mae hyn yn arwain at gamau gweithredol llwyddiannus sy’n galluogi’r rhieni i gefnogi eu plant yn well.  Wrth ymuno a’r prosiect, bydd teuluoedd yn:

 

- Dod i nabod eu cryfderau

- Adnabod agweddau all fod yn well

- Adnabod targedau pendant

- Cyd weithio fel teulu i symud ymlaen

 

Diolch am eich cydweithrediad.

Mae 6 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.