You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ymgynghoriad Clybiau Chwaraeon Gwynedd

Mae’r Gwasanaeth Chwaraeon yn trosglwyddo i gwmni Byw’n Iach yn ystod mis Medi 2021 ac am sefydlu Uned Partneriaethau newydd a cyffrous o fewn y cwmni, fydd yn creu cyfleoedd newydd llaw yn llaw efo clybiau, ysgolion a mudiadau eraill.  Amcan yr holiadur yw casglu gwybodaeth am sefyllfa a dyheadau clybiau chwaraeon o ran blaenoriaethau fydd yn bwydo mewn i’r rhaglen waith.  Mae eich mewnbwn chi yn hollol bwysig ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu rhaglenni chwaraeon sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’n trigolion yng Ngwynedd.

 

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â’r Deddfau Diogelu Data (2018) ac ni fydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio / cyhoeddi mewn ffurf lle bod modd adnabod unigolion. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth am unigolion gydag unrhyw sefydliad arall a byddwn yn dileu eich ymatebion o fewn tair mlynedd i'r cyfnod holi ddod i ben.